KsięgowośćKadry, Płace, ZUSDoradztwo podatkowe

Księgowość

Rozliczenia podatkowe nierozerwalnie łączą się z prowadzeniem własnej firmy. Wychodząc państwu na przeciw oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie prawidłowo prowadzonej Księgowości.

W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie JPK VAT
 • od 07.2018 sporządzanie JPK na pozostałych obszarach działalności fakultatywnie
 • sporządzanie rozliczeń finansowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie pism i innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy
 • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli US, ZUS

W obliczu ciągłych zmian prawa podatkowego i ustaw pokrewnych powierzenie nam swojej „buchalterii” pozwoli Państwu skoncentrować się w 100% na prowadzeniu biznesu.

Kadry, Płace, ZUS

Firma to nie tylko szef – właściciel, ale również pracownicy. Na tej płaszczyźnie niezbędna jest odpowiednia wiedza merytoryczna oraz wieloletnie doświadczenie.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy Państwu:

 • sporządzanie list płac
 • obsługę umów zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8c itp.)
 • sporządzanie deklaracji GUS w zakresie zatrudnienia
 • sporządzanie innych dokumentów pracowniczych (np.: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach)
 • opracowanie regulaminów (regulamin pracy, korzystania z samochodów służbowych)
 • sporządzanie dokumentacji do PUP (dotacje, stworzenie stanowiska pracy, staże, itp.).

Doradztwo podatkowe

Dzięki naszej wiedzy, wykwalifikowaniu oraz doświadczeniu zdobywanemu od 2003 roku w prowadzeniu księgowości dla firm staramy się aby proponowane przez nas rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej były dostosowane do potrzeb konkretnego klienta.

W oparciu o rzetelną analizę przedsiębiorstwa oferujemy następujące usługi doradcze:

 • doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych – optymalizacja podatkowa
 • interpretacja zdarzeń gospodarczych w Państwa firmie w kontekście przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania (kredyt, leasing, itp.)
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, zastosowania zwolnień, itp.

Usługi dodatkowe:

 • archiwizacja dokumentów
 • odbiór dokumentów w siedzibie klienta
 • rejestracja przedsiębiorstw.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest limit umów zawartych na czas określony?

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje limit czasowy i ilościowy zawartych umów o pracę na czas określony, wynosi on odpowiednio 33 miesiące i maksymalnie 3 umowy. Limity dotyczą zatrudnienia między tymi samymi stronami. W przypadku przekroczenia, któregoś z limitów z mocy samego prawa umowa na czas określony zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony, nastąpi to: od dnia następnego po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony lub od dnia zawarcia czwartej umowy między tymi samymi stronami. Umowę zawartą na czas określony trwającą w dniu 22 lutego 2016 uważa się za pierwszą z limitu trzech albo drugą, jeżeli została zawarta jako druga w rozumieniu art. 25' KP w poprzednim brzmieniu, natomiast limit czasowy liczymy od 22 lutego 2016.

Czy muszę zarejestrować się na VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT art. 113 zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ponadto należy nadmienić, że zwalnia się również od podatku sprzedaż dokonywaną przed podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200 000 zł zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono limit. Podsumowując jeżeli przedsiębiorca w roku podatkowym nie przekroczy limitu sprzedaży 200 000 zł nie ma obowiązku rejestrować się na VAT, jednakże może nie skorzystać z rozwiązania jakie daje mu ustawa i zarejestrować się na VAT w każdym dogodnym dla siebie momencie.

Co zmieni się w płatnościach ZUS od stycznia 2018?

Od 01 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będzie opłacał wszystkie składki (ubezp: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, FP) ZUS wykonując jeden przelew na swój indywidualny rachunek składkowy. W przypadku gdy przedsiębiorca nie otrzymał z ZUS numeru nowego rachunku składkowego, może go sprawdzić korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie www.eskladka.pl. Należy wspomnieć, że nowy numer rachunku składkowego poza identyfikatorem ZUS zawiera nr NIP poszczególnych przedsiębiorców, w postaci 10 ostatnich cyfr rachunku.

Kto musi składać plik JPK?

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję VAT przy zastosowaniu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania JPK_VAT co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego. Stanowi o tym art. 82 § 1b Ordynacji podatkowe. Powyższy obowiązek wprowadzany jest stopniowo, od 01.07.2016 zobligowani zostali do przesyłki JPK najwięksi podatnicy, od 01.01.2017 grono to zostało powiększone o małych i średnich przedsiębiorców, natomiast od 01.01.2018 raporty będą wysyłać również mikro-przedsiębiorcy. Podsumowując od 01 stycznia 2018 każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (w tym również jednoosobowa działalność gospodarcza) będzie obowiązany przekazywać co miesiąc do MF JPK_VAT.

Ryzyko którego unikniesz

Ryzyko błędnie prowadzonej dokumentacji – przekazując prowadzenie ksiąg rachunkowych do biura przenosisz odpowiedzialność za prawidłowość ich prowadzenia na biuro. Dlatego od chwili rozpoczęcia współpracy nie musisz się martwić kwestią prawidłowości prowadzonej dokumentacji ponieważ to my jesteśmy za nią odpowiedzialni. 

Niewłaściwie prowadzone dokumenty pracownicze –  prawidłowe sporządzenie umowy z pracownikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzonej działalności, gdyż pracownicy potrafią się zmieniać a podczas rozwiązania umowy prawidłowa dokumentacja może mieć kluczowe znaczenie. 

Korzyści współpracy z nami:

 • Unikniesz błędów samodzielnego księgowania
 • Pomożemy Ci przy podejmowaniu decyzji mogących wpłynąć na wynik finansowy
 • Będziemy reprezentować Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Oszczędność czasu, całą „buchalterię” prowadzimy my
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Brak kosztów utrzymania pełnoetatowego stanowiska księgowego
 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa
 • Elastyczne formy odbioru dokumentów od klienta
Umów się na spotkanie

Zgłoś się do nas już dziś

1

Spotkanie

Na spotkaniu omówimy wszystkie niezbędne aspekty prowadzonej przez Państwa działalności w zakresie formy opodatkowania, ilości generowanych dokumentów, ilości zatrudnianych pracowników, form zatrudnienia, środków trwałych itp.

2

Przekazanie dokumentów

Przekażą Państwo nam niezbędne dokumenty do założenia kartotek, ustalenia bilansu początkowego, wprowadzenia środków trwałych i założenia ewidencji wyposażenia.

3

My księgujemy a Państwo prowadzą biznes.

Od tego momentu Państwo przekazują nam bieżące dokumenty wygenerowane przez Waszą firmę a my je księgujemy i prowadzimy całą dokumentację. Ponadto przy wszelkich sytuacjach niecodziennych związanych z podatkami, pracownikami, inwestycjami służymy fachową radą i pomocą.

Zadzwoń lub napisz do nas